Chris Bisschop Consultancy
 
Kastanjelaan 24
6581 PX MALDEN
Telefoon 024-3581556
  06-53196208
Telefax 024-3583953
 
E-mail cbc@kabelfoon.nl

 

Waar de mensen in een organisatie werkelijk voor gaan staan!

 

 

 

 

e

 

Visie

De kwaliteit van de relatie tussen mens en organisatie bepaalt het succes van een onderneming. Dit geldt voor iedere organisatie. Op basis van dit uitgangspunt helpt Chris Bisschop Consultancy directie en managementteam om het menselijk kapitaal binnen hun organisatie te ontwikkelen en optimale ontplooiingskansen te bieden.

Vernieuwingen en verbeteringen binnen organisaties kunnen het best gestuurd worden door een heldere visie met het oog op de gewenste toekomst. Als het beleid (missie, visie en strategische keuzen) is geformuleerd, kunnen de overbruggingsdoelen uitgewerkt worden in concrete plannen van aanpak. Daar dient plaats ingeruimd te worden voor activiteiten gericht op de drie polen van verandering: cultuur, structuur en systemen.

De begeleiding van de organisatie wordt gerealiseerd vanuit het perspectief dat de mens in de organisatie de sleutelfiguur en dus het aangrijpingspunt is van verandering. De betrokkenen zijn het uiteindelijk zelf, die het gewenste resultaat moeten realiseren.

Chris Bisschop Consultancy helpt mee deze bewustwordingsprocessen bij management en personeel op gang te brengen en te ontwikkelen. De activiteiten richten zich vervolgens op het ontdekken van de ontwikkelingsmogelijkheden die in de organisatie reeds aanwezig zijn.