Chris Bisschop Consultancy
 
Kastanjelaan 24
6581 PX MALDEN
Telefoon 024-3581556
  06-53196208
Telefax 024-3583953
 
E-mail cbc@kabelfoon.nl

 

 

 Adviseren in iedere activiteit
 die bijdraagt aan het gewenste doel
 van de opdrachtgever!

 

 

 

 

e

 

Advies

Chris Bisschop Consultancy ondersteunt organisaties op het gebied van visie, beleid en strategie, structuur en cultuur van de organisatie.

Doelstelling is directie, managementteam of leidinggevenden in staat te stellen zelfstandig veranderingen planmatig te organiseren en beheerst in te voeren.

Chris Bisschop Consultancy is in het kader van advisering in staat onderzoek te doen:

- naar het inrichten van een succesvolle organisatie (structuur)
- naar het welbevinden van medewerkers in een organisatie
- naar de stand van zaken in een organisatie m.b.t. gewenste ontwikkelingen en veranderingen
- naar samenwerkingsmogelijkheden en/of fusie
- naar de culturele componenten van een organisatie.

Concrete activiteiten zijn:

- advisering bij het implementatieproces
- het implementeren van veranderingen als interim-opdracht, projectleider of interim-assistentie
- advisering van management en leidinggevenden bij veranderingen en problemen
- begeleiding bij visie- en beleidsontwikkeling
- ontwikkeling van zelfsturende of zelfregelende teams
- (werk)begeleiding van managers/leidinggevenden
- bemiddeling bij conflicten.