Chris Bisschop Consultancy
 
Kastanjelaan 24
6581 PX MALDEN
Telefoon 024-3581556
  06-53196208
Telefax 024-3583953
E-mail cbc@kabelfoon.nl

 

Zorgen,

dat iemand het beste uit zichzelf haalt,
daar draait het om!

 

 

 

e

 

Individuele begeleiding

In de aanpak van individuele trajecten is maatwerk van groot belang is. De activiteiten dienen aan te sluiten bij wensen, belangen en behoeften van de directbetrokkenen (opdrachtgever en de persoon) wil de ondersteuning het grootste effect bereiken.

Alleen indien noodzakelijk of functioneel zullen bepaalde instrumenten ingezet (moeten) worden om het individuele leerproces voldoende te kunnen bevorderen.

Voor de individuele begeleiding en coaching maakt Chris Bisschop Consultancy gebruik van verschillende methoden en intrumenten, waaronder Profiles Digitaal Self Assessment (PDSA), teamrolmanagement (TRM - Interplace), diverse Reflect on's, de zelfconfrontatie methode (ZKM), het Enneagram en Persoonlijke Positie Repertoire (PPR).

Bij voorkeur wordt individuele begeleiding verzorgt in organisatietrajecten waarbij Chris Bisschop Consultancy betrokken is door advisering en training.

o Profiles Digitaal Self assessment

o TeamRolMangement

o Reflect on's

o De Zelfkonfrontatiemethode

o Het Enneagram

o De Persoonlijke Positie Repertoire