Profiles Digitaal Self Assessment

 

Dit onderzoek wordt veel ingezet bij selectietrajecten, loopbaanvragen, coaching of outplacement. Het matcht de capaciteit, beroepsinteresse en gedragsfactoren van een persoon op een vooraf ingebracht functie-profiel-model. Deze quickscan geeft ook inzicht in het opleidingsniveau, persoonlijkheidsstructuur en beroepsinteresses. Het Profielonderzoek is een krachtig instrument die slechts een geringe tijdsinvestering vraagt van de persoon en organisatie.

 

Teamrolmanagement

 

TeamRolManagement onderzoekt de eigen individuele bijdragen (gedragingen) aan groepen. Resultaat is het ontwikkelen van een zelfbeeld over de diverse rollen (samenhangend gedragspatroon) die de persoon hanteert in teamverband. Zijn karakteristieke en unieke manier van zich gedragen in teamverband. Kennis van de eigen teamrollen bevordert het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het op het juiste moment activeren en benutten van de eigen teamrol. TeamRolManagement wordt ook veel op teamniveau ingezet, als analyseinstrument, trainingsmiddel en als hulpmiddel bij het toewijzen van specifieke teamtaken.

 

Reflect on's

 

Reflect on brengt op slimme en uiterst snelle wijze in kaart hoe betrokkene(n) denken en zich voelen bij een aantal managementthema's. De confrontatie met de resultaten van dit persoonlijk onderzoek leidt tot een dieper inzicht en tot het zien van meer mogelijkheden voor verandering en beïnvloeding. Het instrument kan zowel op organisatie-, team als op individueel niveau ingezet worden. Vrijwel 'real time' is de persoonlijke rapportage beschikbaar, waarna via dialoog en discussie de belangrijkste aangrijpingspunten voor verandering bepaald kunnen worden op het niveau van organisatie, team en/of persoonlijk.

Op dit moment zijn standaard Reflect on´s beschikbaar voor Engagement, Jobsatisfaction, Organizational Commitment, Loopbaan, Teamvorming en Werkplezier. In ontwikkeling zijn Leiderschap, Samenwerking, Cultuur en Organisatie en Communicatie. Op eenvoudige wijze is het mogelijk een Reflect on op maat van de organisatie te maken.

 

De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM)

De ZKM is een grondige en systematische ontdekkingstocht door het eigen leven, waarbij je zicht krijgt op alle facetten die van betekenis zijn. Facetten die je eigen persoon hebben gevormd en die van invloed zijn op iemands functioneren, motivatie en welbevinden. Een methode die van het individu een zeer actieve opstelling vraagt om als zelfonderzoeker de samenhang tussen verleden, heden en de toekomst in de eigen geschiedenis onder ogen te zien en daaruit consequenties te trekken.

Het Enneagram

           

Het Enneagram is een psychologisch model, waarmee je inzicht krijgt in jezelf, je eigen gedrag en in dat van anderen. Het legt voornamelijk de onbewuste motivatie voor gedrag bloot. Het is een zeer sterk middel om je valkuilen en drijfveren te leren kennen waardoor je sneller aan je zelfontwikkeling of aan het oplossen van ‘blokkades’ kunt werken. Het Enneagram gaat uit van negen Enneatypen, maar de onderlinge verbanden vormen de kracht van het Enneagram. Deze geven aan dat je niet één type bent, maar sterk beďnvloed wordt door de typen waar je in dit model een verbinding mee hebt.

 

Het eigen Enneagramtype kun je natuurlijk ontdekken en beter leren kennen door het lezen van de Enneagram-boeken of door het volgen van een cursus. Chris Bisschop Consultancy heeft zich gespecialiseerd in het voeren van het type-interview, waarin op basis van een rijk gekleurd palet aan vragen het dominerende type kan worden vastgesteld. In een vervolgtraject worden door de persoon zelf ontdekkingen gedaan die een bijdrage leveren  voor verdere persoonlijke ontplooiing.

 

De Persoonlijke Positie Repertoire (PPR)

 

Deze methode is nog volop in ontwikkeling doch de eerste resultaten zijn veel belovend. De methode is gericht op het opzetten van een persoonlijk positie repertoire, waarbij zicht verkregen wordt op welke interne posities een rol spelen in relatie tot externe personen of zaken. In het vervolg traject wordt onderzocht op welke wijze bewuste en onbewuste posities wendbaar gemaakt kunnen worden ten gunste van het persoonlijk functioneren.