Interim management

 

Een specifieke dienst van Chris Bisschop Consultancy is interim-management of interim assistentie.

 

Wanneer een organisatie te kampen krijgt met een onverwachte situatie op een cruciale plaats in de organisatie door zaken als ziekte, uitval of vertrek van een manager, leidinggevende of directeur kan een interim-manager voor u de oplossing zijn. Chris Bisschop Consultancy kan op tijdelijke basis deze vrijgekomen plaats adequaat voor u invullen. Oók wanneer een organisatie specifieke vraagstukken of projecten heeft en die wil laten oplossen of invullen door een extern adviseur of interim-manager is Chris Bisschop Consultancy de aangewezen partner.

 

Chris Bisschop Consultancy wil de sparringpartner zijn op het niveau van de Raad van Bestuur, van de directie of van de manager. Hij staat de organisatie met raad en daad terzijde bij reguliere organisatieactiviteiten en tijdens gecompliceerde veranderingsprocessen. Hij richt zich vooral op

·                     veranderingsmanagement,

·                     project- en programmamanagement,

·                     crisismanagement

·                     en overbruggingsmanagement.

Interim-assistentie is een afgeleide vorm van interim-management, waarbij de directeur, manager of leidinggevende op tijdelijke basis assistentie krijgt om bepaalde problemen, projecten of situaties aan te pakken en van oplossingen te voorzien. De eindverantwoordelijkheid blijft volledig in handen van de betreffende persoon in functie.

 

Chris Bisschop Consultancy is een professionele, resultaatgerichte en betrouwbare partner voor organisaties en haar managers die met hem het positieve principe huldigen dat

 

Chris Bisschop Consultancy combineert ruime (interim-)managementervaring met organisatiekundige kennis en leidinggevende kwaliteiten. Hij heeft snel inzicht in de voorgelegde problematiek waarvoor hij benaderd wordt.

 

Chris Bisschop Consultancy hanteert een pragmatische, no-nonsense aanpak in samenhang met een gedegen begeleiding en coaching van het management, leidinggevenden en medewerkers. Continu verbeteren volgens een gestructureerde aanpak zijn daarbij leidend.

 

Chris Bisschop Consultancy zet kennis, kunde en ervaring bij voorkeur in op strategisch en tactisch niveau, vanuit een eigen visie op veranderen, organiseren en het betrekken van mensen, met het vermogen om integraal te adviseren over of implementeren van projecten, reguliere processen en verandertrajecten. Daarmee helpt hij de organisatie groeien en te laten bloeien.

 

Kenmerken van zijn benadering van organisaties en medewerkers zijn de 3 E’s: effectiviteit, efficiency en in evenwicht.

Kenmerken van zijn aanpak van problematische situaties zijn de 3 D’s: daadkracht, discipline en doorzettingsvermogen.

 

Met zijn 27 jaren ervaring in verschillende sectoren van de samenleving (onderwijs, zorg en bedrijfsleven) is Chris Bisschop Consultancy in staat snel en adequaat in te spelen op de meest voorkomende situaties. Hij is goed in complexe problemen analyseren, oplossingen aandragen en kan vlot een plan van aanpak presenteren. Zijn kracht zit in de implementatie van het plan en zijn communicatieve vaardigheden.

De competenties waarover Chris Bisschop Consultancy beschikt zijn analyseren, adviseren, concepten bedenken, strategie formuleren, innoveren en implementeren, probleem oplossen, mensen en teams meenemen, begeleiden en coachen.

 

Iedere interim management opdracht wordt opgedeeld in een 4-tal fases, de intake, de analyse, de uitvoering en de afronding. Deze fases worden weer onderverdeeld in processtappen. Hiermee is het hele interimproces in beeld, van het moment dat de opdrachtgever zijn probleem voorlegt tot en met het moment van décharge en de nazorg.

 

Chris Bisschop Consultancy voorziet in ervaren schaduwmanagement, zodat er geregeld reflectiemomenten ingebouwd worden. Doel is continu scherp de opdracht in de gaten houden en vroegtijdig anticiperen op nieuwe complexe situaties. Het is een intensieve vorm van reflectie op het eigen handelen gedurende een interimopdracht.

 

Chris Bisschop Consultancy streeft ernaar om binnen 48 uur een gesprek met een mogelijke opdrachtgever te regelen. Indien er een wederzijdse “klik” is tussen opdrachtgever en Chris Bisschop Consultancy kan de opdracht verder verkend worden en concrete afspraken rondom opdracht, doel, inhoud en resultaatverwachtingen gemaakt worden. Na dit gesprek krijgt u natuurlijk snel het CV en het plan van aanpak toegestuurd.

 

Chris Bisschop Consultancy focust op interim- en projectopdrachten vanaf € 400,-- tot maximaal € 600,= per dagdeel excl.

 

Contact

Bent u tijdelijk op zoek naar een (part-time) manager voor een specifieke opdracht en hebt u daarbij behoefte aan iemand met een praktische kijk zoals hierboven beschreven neem dan contact op met Chris Bisschop Consultancy.

 

Chris Bisschop Consultancy
Kastanjelaan 24
6581 PX MALDEN
tel.   024-3581556
mob.0653 196208
email cbc@kabelfoon.nl
www.cbcmalden.nl